MANIAC BUTCHER: Cerná krev

MANIAC BUTCHER : Cerná krev MANIAC BUTCHER
mc: 9.90€ BUY»
Side A
1.L?za okolní, chátra všeobecná, jakož i veškerá chamra? nepot?ebná03:39
2.Rada užite?ná, kterak stá?í dožíti, a taktéž doporu?ení vhodné pro život a p?ežití03:44
3.Šílený ?ezník, rovn?ž znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém04:09
Side B
4.Intermezzo06:40
5.Žízn?ní po krvi, však všeobecn? známému vampyrismu ne zcela podobné06:45
6.P?ání nezvyklé až prapodivné, jehož napln?ním následk?ch neobvyklých lze docíliti06:09
7.Nesmrtelnost i v??nost, zp?sobeny prolitím i následným požitím zna?ného množství lidské krve05:52

36:58

Titles in English are:
1. Wretched Rabble, Humble Vermin, Odious Vile Mob, as Well as Poor Human Waste
2. Helpful Advice, How to Grow Old, and Also Recommendation Suitable for Life and Survival
3. Maniac Butcher (also known as Šílený ?ezník in Czech language)
4. Interlude
5. Bloodlust, Yet Ordinary Vampirism Is Not Alike
6. Novel Wish, Almost Strange, Fulfilling It Uncommon Consequences May Be Reached
7. Eternity and Immortality, Obtained by Shedding and Following Feasting of Rivers of Human Blood

Recording information:

Music Recorded in Benas-sound in August '98.
Roarrr Recorded in Nhaavah-sound in August '98.

Other MANIAC BUTCHER items we have:

Barbarians (Arges Records lp 21.90€ »
Cerna Krev (Arges Records lp 21.90€ »
Krvestreb (Arges Records lp 21.90€ »
Live in Open Hell (From Beyond lp 12.90€ »
Lučan-Antikrist (Azermedoth cd 12.90€ »
Lucan-antikrist (Pussy God Records mc 9.90€ »
Lucan-antikrist (Arges Records lp 21.90€ »
Masakr (Negative Existence cd 14.90€ »
Metal from Hell (Orgasmatron Records mc 7.90€ »