MANIAC BUTCHER: Cerna Krev

MANIAC BUTCHER : Cerna Krev MANIAC BUTCHER
lp: 21.90€ BUY»
Maniac Butcher - Cerná Krev
Released: 1998
Tracklist:
1. Luza okolní, chátra vseobecná, jakoz i veskerá chamrad nepotrebná (3:39)
2. Rada uzitecná, kterak stárí dozíti, a taktéz doporucení vhodné pro zivot a prezití (3:44)
3. Sílený rezník, rovnez znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém (4:08)
4. Intermezzo (6:45)
5. Zíznení po krvi, vsak vseobecne známému vampyrismu ne zcela podobné (6:08)
6. Prání nezvyklé az prapodivné, jehoz naplnením následkuch neobvyklých lze docíliti (5:52)
7. Nesmrtelnost i vecnost, zpusobeny prolitím i následným pozitím znacného mnozství lidské krve (4:35)
8. Rada Užitecná... (Live Zater - 17/04/99)

Titles in English are:
1.Wretched rabble, humble vermin, odious vile mob, as well as poor human waste
2.Helpful advice, how to grow old, and also recommendation suitable for life and
survival
3.Maniac Butcher, known as Šílený Øezník in Czech language as well
4.Interlude
5.Bloodlust, yet ordinary vampirism is not alike
6.Novel wish, almost strange, fulfilling it uncommon consequences may be reached

7.Eternity and immortality, obtained by shedding and following feasting of
rivers of human blood

Customers who bought this items also bought these:

(Sold out)
21.90€
Black metal, debut album.
14.90€
Black metal.

Other MANIAC BUTCHER items we have:

9.90€
Raw black metal.
12.90€
Black metal, live album.
12.90€
Black metal.
9.90€
Raw black metal.
Masakr cd
14.90€
Black metal.
7.90€
Black metal, comes with A3 poster.