MANIAC BUTCHER: Cerna Krev

MANIAC BUTCHER : Cerna Krev MANIAC BUTCHER
lp: 21.90€ BUY»
Maniac Butcher - Cerná Krev
Released: 1998
Tracklist:
1. L?za okolní, chátra v?eobecná, jako? i ve?kerá chamra? nepot?ebná (3:39)
2. Rada u?ite?ná, kterak stá?í do?íti, a takté? doporu?ení vhodné pro ?ivot a p?e?ití (3:44)
3. ?ílený ?ezník, rovn?? znám jako Maniac Butcher v jazyce Englickém (4:08)
4. Intermezzo (6:45)
5. ?ízn?ní po krvi, v?ak v?eobecn? známému vampyrismu ne zcela podobné (6:08)
6. P?ání nezvyklé a? prapodivné, jeho? napln?ním následk?ch neobvyklých lze docíliti (5:52)
7. Nesmrtelnost i v??nost, zp?sobeny prolitím i následným po?itím zna?ného mno?ství lidské krve (4:35)
8. Rada Užite?ná... (Live Zater - 17/04/99)

Titles in English are:
1.Wretched rabble, humble vermin, odious vile mob, as well as poor human waste
2.Helpful advice, how to grow old, and also recommendation suitable for life and
survival
3.Maniac Butcher, known as Šílený Øezník in Czech language as well
4.Interlude
5.Bloodlust, yet ordinary vampirism is not alike
6.Novel wish, almost strange, fulfilling it uncommon consequences may be reached

7.Eternity and immortality, obtained by shedding and following feasting of
rivers of human blood

Customers who bought this items also bought these:

(Sold out)
14.90€
Death metal.
(Sold out)
7.90€
Atmospheric black metal.
(Sold out)
14.90€
Black metal, 6th demo.
(Sold out)
REPUGNANT : Hecatomb digi mcd
11.90€
Black / thrash metal.

Other MANIAC BUTCHER items we have:

Barbarians (Arges Records lp 21.90€ »
Cerná krev (Pussy God Records mc 9.90€ »
Krvestreb (Arges Records lp 21.90€ »
Live in Open Hell (From Beyond lp 12.90€ »
Lučan-Antikrist (Azermedoth cd 12.90€ »
Lucan-antikrist (Pussy God Records mc 9.90€ »
Lucan-antikrist (Arges Records lp 21.90€ »
Masakr (Negative Existence cd 14.90€ »
Metal from Hell (Orgasmatron Records mc 7.90€ »