TRIUMPH, GENUS: Po vrhu vždy je prázdno kolébek

TRIUMPH, GENUS : Po vrhu vždy je prázdno kolébek TRIUMPH, GENUS
mc: 9.90€ BUY»
Side A
1.Nahlížím p?es okraj hrobových jam05:02
2.Byli jsme rozd?leni, nese se celým ?ádem03:28
3.Snad jste do zem? zaseti05:53
Side B
4.Vidím ten sp?ch pojit osudy, zni?enou pam?? vašich t?l04:48
5.Po vrhu vždy je prázdno kolébek04:06
6.Sledovat skladbu, polohu i tvar d?íve, než p?ijdou k sob?04:36
7.Dále se net?eba zabývat. Lépe se nadchnout n??ím vyšším05:01

32:54